046 538 6566

Rekisteriseloste

Soita meille 046 538 6566

Lähetä puhelimesi huoltoon

Kysy kustannusarvio tästä

Mahdolliset uutiskirjettä ja jakelua koskevat kysymykset voi osoittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@hetihuolto.fi

Hetihuolto tarjoaa matkapuhelimien elinkaareen liittyviä palveluita yrityksille ja yksityisille.

Hetihuollon uutis- ja markkinointiviestejä lähetetään pääsääntöisesti Hetihuollon omaan asiakasrekisteriin, sekä asiakasrekisteripalveluita tarjoavien kolmansien osapuolien myytäviin asiakasmarkkinointilistoihin. Markkinointitarkoituksessa viestejä lähetetään myös Hetihuollon kohderyhmään kuuluvien yritysten niille henkilöille, joiden työhön oletetaan matkapuhelimen käyttö- ja elinkaaripalveluita kuuluvan.

Hetihuollon tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia markkinointi- ja informaatioviestejä joissa on sen vastaanottajia kiinnostavaa sisältöä sekä vastaanottajille heidän työtehtäviensä kannalta relevantteja mainoksia.

Hetihuollon uutis- ja markkinointikirjejakelusta voi poistua koska tahansa klikkaamalla uutis- ja markkinointikirjeen alaosassa olevaa Peruuta (unsubscribe) linkkiä.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä 
Flowelle (Y-tunnus: 2300265-8) ja sijaitsee osoitteessa PL 95 02601 Espoo

2. Rekisteriasiat
Rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin vastaa asiakaspalvelu@hetihuolto.fi

3. Rekisterin nimi
Flowelle Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakas- tai kumppanuussuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Flowellen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Hetihuollon ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Hetihuollon viestimien ja palvelujen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjätiedot:
Nimi, yritys, työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja työtehtävät / titteli.
Segmentointitiedot:
Verkkosivuston, uutiskirjeiden ja muun sähköisen tiedotus- ja markkinointimateriaalin käyttäjämäärä ja käyttäjäkunnan rakenne sekä kampanja-, tuote- ja muihin palautteisiin ja olosuhteisiin liittyvä tieto, jotka mahdollistavat tuotteista ja palveluista informoimisen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat Flowellen asiakasrekisteri ja kolmansien osapuolten tarjoamat markkinointirekisterit. Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja. Flowelle Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Fonecta Oy:n, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Micromedia Oy:n, Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa asiakasrekisteripalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Flowelle ei luovuta rekisteritietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Flowelle ei luovuta konserniyhtiöitään lukuun ottamatta henkilötietoja muille yrityksille niiden suoramarkkinointitarkoituksia varten. Flowelle voi luovuttaa henkilötietoja toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle rekisterin käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Flowelle voi myös luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita Flowelle käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilö ja markkinointitiedot säilytetään luottamuksellisina. Flowellen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin keinoin turvattu. Flowellen käyttää kolmasien osapuolten sovelluksia, ja niiden tarjoamia turvapalveluita hyväkseen.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa perua Flowellen uutis-ja markkinointikirjeiden tilaus sekä siten kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Viimeksi korjatut

  • Apple Iphone SENäytön vaihto
    119 €Huollon hinta
  • AppleiPhone 6+Näyttö rikki
    149 €Huollon hinta
  • Samsung Galaxy J5Latausliittimen vaihto
    65 €Huollon hinta

Asiakkaidemme arvostama